AP Museum   werkhoek

Het Anton Pieck Museum

Nadat Anton Pieck op elfjarige leeftijd een aquarel exposeert op een huisvlijttentoonstelling in Den Helder worden er van tijd tot tijd tentoonstellingen over zijn werk georganiseerd. Zo stelt het Haarlemse Frans Hals Museum in 1934 wat werken tentoon en vindt er ter gelegenheid van zijn 85e verjaardag in het Singer Museum in Laren een grote overzichtstentoonstelling plaats. Naar aanleiding van het grote succes van deze tentoonstelling, die door meer dan 60.000 mensen wordt bezocht, bloeien de al eerder geopperde ideeën voor een eigen museum opnieuw op. Max Pieck, de zoon van Anton, is één van de belangrijkste initiatiefnemers. Hij moet veel moeite doen om zijn vader over te halen, want Pieck vindt een eigen museum – terwijl hij zelfs nog in leven is! – te veel eer en voelt er niks voor. Hij weet de plannen nog twee jaar tegen te houden, maar werkt vanaf 1982 uiteindelijk mee aan de komst van het museum.... Lees meer